Kungörelser        

Du kan söka kungörelser på typ och med söktext. Det är endast rubriken som genomsöks.Sökresultat:

Delgivningsperiod Ärende Upprättad av Kungörelsetyp Bilagor
25.11.2020 - 18.12.2020 Kungörelse av Mise styrelseprotokoll 13/2020 Mise - Välj - 0
24.11.2020 - 15.12.2020 Byggnadsinspektörens beslut 24.11.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
19.11.2020 - 10.12.2020 Byggnadsinspektörens beslut 19.11.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
19.11.2020 - 10.12.2020 Byggnadsinspektörens beslut 19.11.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
17.11.2020 - 11.12.2020 Kungörelse av Mise styrelseprotokoll 12/2020 Övrigt 0
16.11.2020 - 7.12.2020 Byggnadsinspektörens beslut 16.11.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
16.11.2020 - 7.12.2020 Byggnadsinspektörens beslut 16.11.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
12.11.2020 - 3.12.2020 Infrastruktursektorns tjänstemannabeslut Infrastruktursektorns kansli Övrigt 0
12.11.2020 - 21.12.2020 Byggnadsnämndens beslut 10.11.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
11.11.2020 - 2.12.2020 Infrastruktursektorns tjänstemannabeslut Infrastruktursektorns kansli Övrigt 0
10.11.2020 - 1.12.2020 Infrastruktursektorns tjänstemannabeslut Infrastruktursektorns kansli Övrigt 0
9.11.2020 - 30.11.2020 Byggnadsinspektörens beslut 09.11.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
5.11.2020 - 14.12.2020 Stadsfullmäktiges sammanträde 11.11.2020 Stadskansliet Övrigt 0
7.9.2020 - 31.12.2020 Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar hösten 2020 Fredrika Sundberg Övrigt 0
15.8.2020 - 31.12.2020 Socialnämndens sammanträdestider augusti - december 2020 Socialnämnden Övrigt 0
3.8.2020 - 31.12.2020 Infrastrukturnämndens sammanträdesdagar hösten 2020 Infrastruktursektorns kansli Övrigt 0
17.7.2020 - 15.12.2020 Uppbådskungörelse 2020 Försvarsmakten Övrigt 0
30.6.2020 - 31.12.2020 Stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens ordinarie sammanträdesdagar hösten 2020 Övrigt 0