Kungörelser        

Du kan söka kungörelser på typ och med söktext. Det är endast rubriken som genomsöks.Sökresultat:

Delgivningsperiod Ärende Upprättad av Kungörelsetyp Bilagor
12.11.2019 - 3.12.2019 Infrastruktursektorns tjänstemannabeslut Mårten Rusell Övrigt 0
12.11.2019 - 3.12.2019 Byggnadsinspektörens beslut 07.11.2019 Yvonne Mattsson Byggande 0
7.11.2019 - 28.11.2019 Byggnadsinspektörens beslut 06.11.2019 Yvonne Mattsson Byggande 0
6.11.2019 - 27.11.2019 Bildningsnämndens protokoll 30.10.2019 Pia Hägglund Protokoll 0
6.11.2019 - 27.11.2019 Infrastruktursektorns tjänstemannabeslut Mårten Rusell Övrigt 0
5.11.2019 - 5.12.2019 Stadsplanering Caroline Juslin-Hermann Planläggning 0
31.10.2019 - 21.11.2019 Byggnadsinspektörens beslut 31.10.2019 Yvonne Mattsson Byggande 0
30.10.2019 - 20.11.2019 Byggnadsinspektörens beslut 30.10.2019 Yvonne Mattsson Byggande 0
30.10.2019 - 14.11.2019 Rekrytering av socialhandledare t.v till avdelningen för socialservice Socialsektorn Rekrytering 0
29.10.2019 - 19.11.2019 Infrastruktursektorns tjänstemannabeslut Mårten Rusell Övrigt 0
29.10.2019 - 11.12.2019 Stadsplanering Caroline Juslin-Hermann Planläggning 0
28.10.2019 - 18.11.2019 Byggnadsinspektörens beslut 28.10.2019 Yvonne Mattsson Övrigt 0
25.10.2019 - 25.11.2019 Mise kommunalt meddelande Susanna von Hertzen Övrigt 0
24.10.2019 - 30.11.2019 Stadsfullmäktiges sammanträde 29.10.2019 Susanna von Hertzen Övrigt 0
24.10.2019 - 15.11.2019 Stadsdirektörens tjänstemannabeslut Stadskansliet Övrigt 0
23.10.2019 - 13.11.2019 Byggnadsinspektörens beslut 23.10.2019 Yvonne Mattsson Byggande 0
23.10.2019 - 13.11.2019 Byggnadsinspektörens beslut 23.10.2019 Yvonne Mattsson Byggande 0
23.10.2019 - 13.11.2019 Kungörelse av valresultatet i kommunalvalet 2019 Kommunala centralvalnämnden Övrigt 0
22.10.2019 - 14.11.2019 Byggnadsinspektörens beslut 22.10.2019 Yvonne Mattsson Byggande 0
14.10.2019 - 14.11.2019 Mise kommunalt meddelande Susanna von Hertzen Övrigt 0
11.9.2019 - 31.12.2019 Byggnadsnämndens sammanträdesdagar hösten 2019 Byggnadsnämnden Övrigt 0
29.8.2019 - 31.12.2019 Stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens ordinarie sammanträdesdagar 2019 Susanna von Hertzen Protokoll 0
7.8.2019 - 31.12.2019 Uppbådskungörelse 2019 Försvarsmakten Övrigt 0
7.8.2019 - 31.12.2019 Kultur-och fritidsnämndens sammanträden hösten 2019 Lars Midbjer Övrigt 0
10.7.2019 - 31.12.2019 Infrastrukturnämndens sammanträdesdagar hösten 2019 Mårten Rusell Övrigt 0
24.6.2019 - 31.12.2019 Socialnämndens ordinarie sammanträdestider augusti-december 2019 Socialnämnden Protokoll 0