Kungörelser        

Du kan söka kungörelser på typ och med söktext. Det är endast rubriken som genomsöks.Sökresultat:

Delgivningsperiod Ärende Upprättad av Kungörelsetyp Bilagor
3.4.2020 - 18.5.2020 Stadsplanering Stadskansliet Planläggning 0
3.4.2020 - 18.5.2020 Stadsplanering Stadskansliet Planläggning 0
2.4.2020 - 24.4.2020 Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 20 april Fredrika Sundberg Övrigt 0
1.4.2020 - 22.4.2020 Infrastruktursektorns tjänstemannabeslut Mårten Rusell Övrigt 0
31.3.2020 - 21.4.2020 Stadsdirektörens tjänstemannabeslut Stadskansliet Rekrytering 0
30.3.2020 - 20.4.2020 Infrastruktursektorns tjänstemannabeslut Mårten Rusell Övrigt 0
27.3.2020 - 17.4.2020 Byggnadsinspektörens beslut 25.03.2020. Yvonne Mattsson Byggande 0
27.3.2020 - 17.4.2020 Infrastrukturnämndens tjänstemannabeslut Mårten Rusell Övrigt 0
25.3.2020 - 30.6.2020 Socialnämndens sammanträdestider april-juni 2020 Socialnämnden - Välj - 0
20.3.2020 - 10.4.2020 Byggnadsinspektörens beslut 20.03.2020. Yvonne Mattsson Byggande 0
19.3.2020 - 9.4.2020 Byggnadsinspektörens beslut 19.03.2020. Yvonne Mattsson Byggande 0
13.3.2020 - 20.4.2020 Byggnadsnämndens beslut 10.03.2020. Yvonne Mattsson Byggande 0
12.3.2020 - 20.4.2020 Byggnadsnämndens beslut 10.03.2020. Yvonne Mattsson Byggande 0
27.2.2020 - 27.8.2020 Byte av stadens höjd- och koordinatsystem Mätningsenheten Övrigt 0
12.2.2020 - 30.6.2020 Kultur- och fritidsnämndens ordinarie sammanträdesdagar våren 2020 Fredrika Sundberg Övrigt 0
28.1.2020 - 30.6.2020 Stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens ordinarie sammanträdesdagar våren 2020 Stadskansliet Övrigt 0