Kungörelser        

Du kan söka kungörelser på typ och med söktext. Det är endast rubriken som genomsöks.Sökresultat:

Delgivningsperiod Ärende Upprättad av Kungörelsetyp Bilagor
7.8.2020 - 28.8.2020 Byggnadsinspektörens beslut 07.08.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
6.8.2020 - 7.9.2020 Ålands förvaltningsdomstols beslut 62/2020 Stadskansliet Övrigt 0
6.8.2020 - 31.8.2020 Kultur-och fritidsnämndens ordinarie sammanträde 31.8.2020 Fredrika Sundberg Övrigt 0
4.8.2020 - 25.8.2020 Byggnadsinspektörens beslut 04.08.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
3.8.2020 - 24.8.2020 Byggnadsinspektörens beslut 03.08.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
3.8.2020 - 31.12.2020 Infrastrukturnämndens sammanträdesdagar hösten 2020 Infrastruktursektorns kansli Övrigt 0
17.7.2020 - 15.12.2020 Uppbådskungörelse 2020 Försvarsmakten Övrigt 0
30.6.2020 - 31.12.2020 Stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens ordinarie sammanträdesdagar hösten 2020 Övrigt 0
27.2.2020 - 27.8.2020 Byte av stadens höjd- och koordinatsystem Mätningsenheten Övrigt 0