Kungörelser        

Du kan söka kungörelser på typ och med söktext. Det är endast rubriken som genomsöks.Sökresultat:

Delgivningsperiod Ärende Upprättad av Kungörelsetyp Bilagor
26.5.2020 - 16.6.2020 Infrastruktursektorns tjänstemannabeslut Mårten Rusell Övrigt 0
26.5.2020 - 25.6.2020 Stadsarkitektens beslut Stadsarkitektkansliet Planläggning 0
26.5.2020 - 16.6.2020 Byggnadsinspektörens beslut 26.05.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
26.5.2020 - 16.6.2020 Byggnadsinspektörens beslut 26.05.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
21.5.2020 - 28.6.2020 Stadsfullmäktiges sammanträde 26.5.2020 Stadskansliet Övrigt 0
20.5.2020 - 10.6.2020 Byggnadsinspektörens beslut 19.05.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
19.5.2020 - 9.6.2020 Byggnadsinspektörens beslut 19.05.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
19.5.2020 - 18.6.2020 Stadsplanering Stadsarkitektkansliet Planläggning 0
14.5.2020 - 22.6.2020 Byggnadsnämndens beslut 12.05.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
14.5.2020 - 4.6.2020 Infrastruktursektorns tjänstemannabeslut Mårten Rusell Övrigt 0
13.5.2020 - 3.6.2020 Kanslichefens tjänstemannabeslut Stadskansliet Övrigt 0
13.5.2020 - 3.6.2020 Infrastruktursektorns tjänstemannabeslut Mårten Rusell Övrigt 0
12.5.2020 - 2.6.2020 Byggnadsinspektörens beslut 12.05.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
11.5.2020 - 1.6.2020 Byggnadsinspektörens beslut 08.05.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
11.5.2020 - 1.6.2020 Byggnadsinspektörens beslut 08.05.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
11.5.2020 - 1.6.2020 Byggnadsinspektörens beslut 11.11.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
8.5.2020 - 29.5.2020 Byggnadsinspektörens beslut 08.05202 Yvonne Mattsson Byggande 0
7.5.2020 - 28.5.2020 Infrastruktursektorns tjänstemannabeslut Mårten Rusell Övrigt 0
6.5.2020 - 27.5.2020 Infrastruktursektorns tjänstemannabeslut Mårten Rusell Övrigt 0
6.5.2020 - 27.5.2020 Byggnadsinspektörens beslut 06.05.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
29.4.2020 - 5.6.2020 Mise styrelseprotokoll 28.4.2020 Övrigt 0
25.3.2020 - 30.6.2020 Socialnämndens sammanträdestider april-juni 2020 Socialnämnden - Välj - 0
27.2.2020 - 27.8.2020 Byte av stadens höjd- och koordinatsystem Mätningsenheten Övrigt 0
12.2.2020 - 30.6.2020 Kultur- och fritidsnämndens ordinarie sammanträdesdagar våren 2020 Fredrika Sundberg Övrigt 0
28.1.2020 - 30.6.2020 Stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens ordinarie sammanträdesdagar våren 2020 Stadskansliet Övrigt 0