Kungörelser        

Du kan söka kungörelser på typ och med söktext. Det är endast rubriken som genomsöks.Sökresultat:

Delgivningsperiod Ärende Upprättad av Kungörelsetyp Bilagor
18.10.2018 - 7.11.2018 Byggnadsinspektörens beslut 17.10.2018 Dina Friberg Byggande 0
18.10.2018 - 7.11.2018 Vikarierande klasslärare Bildningssektorn Rekrytering 0
18.10.2018 - 8.11.2018 Kallelse till fastighetsförrättning Mätningsenheten Kallelse 0
16.10.2018 - 5.11.2018 Byggnadsinspektörens beslut 16.10.2018 Dina Friberg Byggande 0
12.10.2018 - 2.11.2018 Byggnadsinspektörens beslut Ivar Gullström Byggande 0
11.10.2018 - 9.11.2018 Kungörelse Mariehamns stads stipendier 2018 Henrik Häggblom Övrigt 0
11.10.2018 - 1.11.2018 Kungörelse - infrastruktursektorns tjänstemannabeslut Gun-Maj Lehtonen Övrigt 0
8.10.2018 - 28.10.2018 Kultur-och fritidsnämndens protokoll nr. 8 av den 1.10.2018 Lars Midbjer Protokoll 0
3.10.2018 - 24.10.2018 Bildningsnämndens sammanträde 26.09.2018 Jeanette Karlå Protokoll 0
20.9.2018 - 25.10.2018 Stadsfullmäktiges sammanträde 25.9.2018 Susanna von Hertzen Protokoll 0
29.8.2018 - 31.12.2018 Socialnämndens ordinarie sammanträdesdagar 2018 Socialnämnden Protokoll 0
3.8.2018 - 31.12.2018 Stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens ordinarie sammanträdesdagar 2018 Henrik Häggblom Övrigt 0
16.7.2018 - 31.12.2018 Kungörelse för värnpliktsuppbåd 2018 Henrik Häggblom Övrigt 0