Kungörelser        

Du kan söka kungörelser på typ och med söktext. Det är endast rubriken som genomsöks.Sökresultat:

Delgivningsperiod Ärende Upprättad av Kungörelsetyp Bilagor
24.1.2020 - 14.2.2020 Infrastruktursektorns tjänstemannabeslut Mårten Rusell Övrigt 0
24.1.2020 - 17.2.2020 Personalchef Henrik Häggblom Rekrytering 0
23.1.2020 - 29.2.2020 Stadsfullmäktiges sammanträde 28.1.2020 Stadskansliet Övrigt 0
23.1.2020 - 13.2.2020 Byggnadsinspektörens beslut 22.01.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
16.1.2020 - 7.2.2020 Byggnadsinspektörens beslut 15.01.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
15.1.2020 - 7.2.2020 Byggnadsinspektörens beslut 15.01.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
14.1.2020 - 13.2.2020 Kultur-och fritidsnämndens sammanträde 10.2.2020 Lars Midbjer Kallelse 0
14.1.2020 - 26.2.2020 Stadsplanering Stadskansliet Planläggning 0
9.1.2020 - 15.2.2020 Stadsfullmäktiges sammanträde 14.1.2020 Stadskansliet Övrigt 0
9.1.2020 - 11.2.2020 Stadsplanering Stadsarkitektkansliet Planläggning 0
9.1.2020 - 11.2.2020 Stadsplanering Stadsarkitektkansliet Planläggning 0
9.1.2020 - 11.2.2020 Stadsplanering Stadsarkitektkansliet Planläggning 0
8.1.2020 - 29.1.2020 Infrastruktursektorns tjänstemannabeslut Mårten Rusell Övrigt 0
8.1.2020 - 29.1.2020 Byggnadsinspektörens beslut 07.01.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
7.1.2020 - 28.1.2020 Kanslichefens tjänstemannabeslut Stadskansliet Rekrytering 0
2.1.2020 - 30.6.2020 Socialnämndens sammanträdestider januari-juni 2020 Socialnämnden Protokoll 0
18.12.2019 - 31.1.2020 Kultur-och fritidsnämndens sammanträde 9.1.2020 Lars Midbjer Kallelse 0