Kungörelser        

Du kan söka kungörelser på typ och med söktext. Det är endast rubriken som genomsöks.Sökresultat:

Delgivningsperiod Ärende Upprättad av Kungörelsetyp Bilagor
21.9.2018 - 12.10.2018 Byggnadsinspektörens beslut 20.09.2018 Dina Friberg Byggande 0
20.9.2018 - 25.10.2018 Stadsfullmäktiges sammanträde 25.9.2018 Susanna von Hertzen Protokoll 0
14.9.2018 - 5.10.2018 Infrastrukturnämndens beslut Gun-Maj Lehtonen Protokoll 0
14.9.2018 - 5.10.2018 Byggnadinspektörens beslut Ivar Gullström Byggande 0
12.9.2018 - 3.10.2018 Utställd tomtindelning Mätningsenheten Planläggning 1
11.9.2018 - 2.10.2018 kultur-och fritidsnämndens protokoll nr 7 av den 03.09.2018 Lars Midbjer Protokoll 0
10.9.2018 - 1.10.2018 Byggnadsinspektörens beslut 10.09.2018 Susanna von Hertzen Byggande 0
3.9.2018 - 24.9.2018 Infrastruktursektorns delegationsbeslut under perioden 1.8 - 31.8.2018 Gun-Maj Lehtonen Övrigt 0
3.9.2018 - 24.9.2018 Socialnämndens beslut Socialnämnden Protokoll 0
29.8.2018 - 31.12.2018 Socialnämndens ordinarie sammanträdesdagar 2018 Socialnämnden Protokoll 0
23.8.2018 - 28.9.2018 Stadsfullmäktige sammanträder Henrik Häggblom Protokoll 0
17.8.2018 - 24.9.2018 Byggnadsnämndens beslut Henrik Häggblom Byggande 0
3.8.2018 - 31.12.2018 Stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens ordinarie sammanträdesdagar 2018 Henrik Häggblom Övrigt 0
16.7.2018 - 31.12.2018 Kungörelse för värnpliktsuppbåd 2018 Henrik Häggblom Övrigt 0