Kungörelser        

Du kan söka kungörelser på typ och med söktext. Det är endast rubriken som genomsöks.Sökresultat:

Delgivningsperiod Ärende Upprättad av Kungörelsetyp Bilagor
17.9.2019 - 8.10.2019 Infrastruktursektorns tjänstemannabeslut Mårten Rusell Övrigt 0
17.9.2019 - 8.10.2019 Byggnadsinspektörens beslut 17.09.2019 Leif Andersson Byggande 0
13.9.2019 - 7.10.2019 Byggnadsinspektörens beslut 13.9.2019 Billy Eriksson Byggande 0
11.9.2019 - 31.12.2019 Byggnadsnämndens sammanträdesdagar hösten 2019 Byggnadsnämnden Övrigt 0
11.9.2019 - 3.10.2019 Byggnadsinspektörens beslut 11.9.2019 Billy Eriksson Byggande 0
10.9.2019 - 30.9.2019 Byggnadsinspektörens beslut 9.9.2019 Billy Eriksson Byggande 0
10.9.2019 - 1.10.2019 Byggnadsinspektörens beslut 10.09.2019 Leif Andersson Byggande 0
6.9.2019 - 26.9.2019 Kallelse till fastighetsförrättning Mätningsenheten Kallelse 0
6.9.2019 - 27.9.2019 Byggnadsinspektörens beslut 06.09.2019 Leif Andersson Byggande 0
6.9.2019 - 30.9.2019 Byggnadsinspektörens beslut 6.9.2019 Billy Eriksson Byggande 0
5.9.2019 - 27.9.2019 Byggnadsinspektörens beslut 5.9.2019 Billy Eriksson Byggande 0
4.9.2019 - 25.9.2019 Bildningsnämndens protokoll 28.08.2019 Pia Hägglund Protokoll 0
3.9.2019 - 24.9.2019 Byggnadsinspektörens beslut 03.09.2019 Leif Andersson Byggande 0
2.9.2019 - 10.10.2019 Inbjudan till samrådsmöte Caroline Juslin-Hermann Planläggning 0
30.8.2019 - 20.9.2019 Infrastruktursektorns tjänstemannabeslut Mårten Rusell Övrigt 0
30.8.2019 - 20.9.2019 Byggnadsinspektörens beslut 30.08.2019 Leif Andersson Byggande 0
30.8.2019 - 20.9.2019 Byggnadsinspektörens beslut 30.08.2019 Leif Andersson Byggande 0
29.8.2019 - 31.12.2019 Stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens ordinarie sammanträdesdagar 2019 Susanna von Hertzen Protokoll 0
29.8.2019 - 20.9.2019 Byggnadsinspektörens beslut 29.8.2019 Billy Eriksson Byggande 0
28.8.2019 - 20.9.2019 Byggnadsinspektörens beslut 28.82019 Billy Eriksson Byggande 0
27.8.2019 - 19.9.2019 Byggnadsinspektörens beslut 27.08.2019 Billy Eriksson Byggande 0
26.8.2019 - 18.9.2019 Byggnadsinspektörens beslut 26.82019 Billy Eriksson Byggande 0
22.8.2019 - 18.9.2019 Stadsfullmäktiges sammanträde 27.8.2019 Susanna von Hertzen Övrigt 0
16.8.2019 - 18.9.2019 Byggnadsnämnden protokoll 13.08.2019 17:00 Byggnadsnämnden Protokoll 0
7.8.2019 - 31.12.2019 Uppbådskungörelse 2019 Försvarsmakten Övrigt 0
7.8.2019 - 31.12.2019 Kultur-och fritidsnämndens sammanträden hösten 2019 Lars Midbjer Övrigt 0
10.7.2019 - 31.12.2019 Infrastrukturnämndens sammanträdesdagar hösten 2019 Mårten Rusell Övrigt 0
24.6.2019 - 31.12.2019 Socialnämndens ordinarie sammanträdestider augusti-december 2019 Socialnämnden Protokoll 0