Kungörelser        

Du kan söka kungörelser på typ och med söktext. Det är endast rubriken som genomsöks.Sökresultat:

Delgivningsperiod Ärende Upprättad av Kungörelsetyp Bilagor
30.9.2020 - 21.10.2020 Stadsdirektörens tjänstemannabeslut Stadskansliet Övrigt 0
29.9.2020 - 20.10.2020 Byggnadsinspektörens beslut 29.09.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
29.9.2020 - 20.10.2020 Byggnadsinspektörens beslut 29.09.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
29.9.2020 - 20.10.2020 Infrastruktursektorns tjänstemannabeslut Infrastruktursektorns kansli Övrigt 0
28.9.2020 - 19.10.2020 Infrastruktursektorns tjänstemannabeslut Infrastruktursektorns kansli Övrigt 0
28.9.2020 - 19.10.2020 Byggnadsinspektörens beslut 28.09.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
25.9.2020 - 16.10.2020 Kanslichefens tjänstemannabeslut Stadskansliet Övrigt 0
25.9.2020 - 16.10.2020 Byggnadsinspektörens beslut 25.09.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
25.9.2020 - 16.10.2020 Byggnadsinspektörens beslut 25.09.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
25.9.2020 - 16.10.2020 Byggnadsinspektörens beslut 25.09.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
25.9.2020 - 16.10.2020 Infrastruktursektorns tjänstemannabeslut Infrastruktursektorns kansli Övrigt 0
25.9.2020 - 16.10.2020 Infrastruktursektorns tjänstemannabeslut Infrastruktursektorns kansli Övrigt 0
24.9.2020 - 30.11.2020 Fordon tagna i förvar / Felparkerade och övergivna fordon Infrastruktursektorn Övrigt 0
24.9.2020 - 15.10.2020 Kanslichefens tjänstemannabeslut 6 § Stadskansliet Rekrytering 0
24.9.2020 - 15.10.2020 Bildningsnämndens protokoll 22.09.2020 Pia Hägglund Protokoll 0
24.9.2020 - 15.10.2020 Byggnadsinspektörens beslut 24.09.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
24.9.2020 - 30.10.2020 Stadsfullmäktiges sammanträde 29.9.2020 Stadskansliet Övrigt 0
23.9.2020 - 14.10.2020 Byggnadsinspektörens beslut 23.09.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
23.9.2020 - 14.10.2020 Byggnadsinspektörens beslut 23.09.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
23.9.2020 - 23.10.2020 Stadsarkitektens beslut Stadsarkitektkansliet Planläggning 0
23.9.2020 - 30.10.2020 Kungörelse av Mise styrelseprotokoll nr.10/2020 - Välj - 0
23.9.2020 - 23.10.2020 Stadsarkitektens beslut Stadsarkitektkansliet Planläggning 0
23.9.2020 - 14.10.2020 Byggnadsinspektörens beslut 23.09.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
22.9.2020 - 13.10.2020 Infrastruktursektorns tjänstemannabeslut Infrastruktursektorns kansli Övrigt 0
17.9.2020 - 8.10.2020 Byggnadsinspektörens beslut 17.09.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
16.9.2020 - 7.10.2020 Byggnadsinspektörens beslut 16.09.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
16.9.2020 - 7.10.2020 Infrastruktursektorns tjänstemannabeslut Infrastruktursektorns kansli Övrigt 0
10.9.2020 - 19.10.2020 Byggnadsnämndens beslut 08.09.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
10.9.2020 - 1.10.2020 Byggnadsinspektörens beslut 10.09.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
10.9.2020 - 1.10.2020 Byggnadsinspektörens beslut 10.09.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
10.9.2020 - 1.10.2020 Byggnadsinspektörens beslut 10.09.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
9.9.2020 - 16.10.2020 Byggnadsnämndens beslut 08.09.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
9.9.2020 - 16.10.2020 Byggnadsnämndens beslut 08.09.2020 Yvonne Mattsson Byggande 0
7.9.2020 - 31.12.2020 Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar hösten 2020 Fredrika Sundberg Övrigt 0
15.8.2020 - 31.12.2020 Socialnämndens sammanträdestider augusti - december 2020 Socialnämnden Övrigt 0
3.8.2020 - 31.12.2020 Infrastrukturnämndens sammanträdesdagar hösten 2020 Infrastruktursektorns kansli Övrigt 0
17.7.2020 - 15.12.2020 Uppbådskungörelse 2020 Försvarsmakten Övrigt 0
30.6.2020 - 31.12.2020 Stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens ordinarie sammanträdesdagar hösten 2020 Övrigt 0